دیدار با استاد عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دیدار با استاد عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

بازديد دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد از مراكز علمي و پژوهشي و ديدار با استادان برجسته زبان و...

  • بازدید از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

    بازدید از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  • دیدار با استاد عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

    دیدار با استاد عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی