• نشستی با دانشجویان منتخب برای دریافت جایزه‎های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

    نشستی با دانشجویان منتخب برای دریافت جایزه‎های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

  • دفتر هدایت استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

    دفتر هدایت استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

  • دیدار با استاد عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

    دیدار با استاد عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی